10 km

10 km er den lengste distansen i Utleiraløpet. Det er 2 klasser i denne distansen: Kvinner og menn. Premie til de 3 beste i begge.

Løypa går 2 runder rundt Leira (2 x 5km), runding ved Utleirahallen. Runding markert med grønt på løypekartet. Starten er litt lenger bak enn 5 km.

Felles start. Tidtaking.