10 km

10 km er den lengste distansen i Utleiraløpet.

Nyhet i 2022! Ny klasseinndeling.

Kvinner junior 15 -22 år.

Menn junior 15 -22 år

Kvinner senior 23 – 34 år

Menn senior 23 – 34 år

Kvinner 35 – 49 år

Menn 35 – 49 år

Kvinner 50 +

Menn 50 +

Premie til 3 beste i hver klasse.

Løypa går 2 runder rundt Leira (2 x 5km), runding ved Utleirahallen. Runding markert med grønt på løypekartet. Starten er litt lenger bak enn 5 km.

Felles start. Tidtaking.